EFT-nivåene

 EFT forklaring nivå

Terapeuter med EFT Nivå 3 kan gi terapi til og veilede kandidatene på den 3-årige videreutdanningen/spesialistutdanningen.
Spesialist i psykoterapi – emosjonsfokusert terapi

EFT forklaring 2

Kull 1,2 og 3 kan søke NIEFT om å få godkjent 60 timer ekvivalent opplevelsesbasert veiledning. 40 timer MÅ være EFT-veiledning.
Kull 1,2 og 3 kan søke NIEFT om å få godkjent 30 timer ekvivalent opplevelsesbasert egenterapi.

Obs! Utdanningen er under revisjon og endringer kan forekomme. Dersom du ønsker å melde deg på eller har spørsmål om utdanningen kan du kontakte oss på post@nieft.no

Praksiskrav

Hentet fra psykologforeningens hjemmeside: Av totalt 5 årsverkene praksis som psykolog skal minst 4 av årsverkene være i regelmessig praksis innen anerkjente og etablerte psykoterapeutiske metoder. I løpet av de 5 årsverkene skal psykologen arbeide på minst 2 tjenestesteder. Minst 2 av årsverkene må være innen psykisk helsevern eller fra fagfelt med dokumentert ekvivalens til psykisk helsevern, eksempelvis praksis fra rusfeltet eller andre fagfelt hvor man har arbeidet i tverrfaglige team. (Dette må undersøkes videre via psykologforeningen)


Ofte stilte spørsmål og svar

Kan jeg kun ta Modul 1 eller 1 og 2 hvis jeg ikke skal bli spesialist?
SVAR: Ja

Må jeg være ferdig med fellesprogrammet når jeg starter på Modul 1 hvis jeg skal ta spesialiseringen?
SVAR: Ja, dersom du skal ta spesialiseringen må du ha fullført fellesprogrammet før du kan starte på utdanningen.

Hvor mye koster veiledning og terapi utenom kurset?
SVAR: Individualterapi 1350,- Gruppeveiledning 550,- Individuell veiledning 1350,- (45 min)

30 timer EFT-terapi koster NOK 40.500,- 
100 timer gruppeveiledning koster NOK 55.000,- 
40 timer gruppeveiledning koster NOK 22.000,- 

Priser ved NIEFT fra 1.1.17. Det er andre priser ved bruk av Skype-veiledning fra Canada.

Jeg er ikke psykolog eller lege – kan jeg ta utdanningen?
SVAR: Nei, dessverre. Det er et krav fra psykologforeningen at utdanningen kun er for psykologer og leger. Fra januar 2018 tilbyr vi imidlertid en 1-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi for andre typer terapeuter. Mer informasjon om dette finne du her.

Jeg bor ikke i Bergen, hvordan får jeg gjennomført veiledning da?
SVAR: Du kan få veiledning via Skype, eller sjekke ut oversikten over EFT-terapeuter og se om det er en veileder i nærheten av deg.

Er utdanningen godkjent som vedlikehold eller frie spesialistkurs?
SVAR: Ja

Er all veiledning utenom samlingene basert på video?
SVAR: Ja

Kan all veiledning utenom samlingene skje i grupper?
SVAR: Ja

Når og hvor er neste oppstart av Modul 1?
SVAR: Vi planlegger oppstart av Modul 1 i Bergen oktober/november 2017