Hva er Emosjonsfokusert Parterapi?

Kort om Emosjonsfokusert Parterapi (EFT-C)

I EFT – Parterapi er man opptatt av hvordan partnere påvirker hverandres følelsesliv i samspill med hverandre. Konflikter og vansker i par handler dypest sett om at man har for mye av vonde følelser (for eksempel skam, forakt, fortvilelse) og for lite av gode følelser (for eksempel trygghet, interesse, lyst). I EFT – Parterapi forsøker man derfor å hjelpe paret til å endre på hvordan de følelsesmessig påvirker hverandre, og hvordan de regulerer hverandres følelser. Å regulere følelser betyr ikke å kontrollere følelser, men å akseptere, forstå og kommunisere de følelsene man har på en måte som gjør at de blir meningsfulle for en selv og andre.

I et parforhold har vi en stor påvirkning på den andres følelsesliv. I verste fall kan en slik påvirkning på den andres følelsesliv innebære destruktive krefter som leder til økt mengde fortvilelse, forakt og aggresjon. I beste fall kan en slik påvirkning på den andre bety trøst, støtte, utviklingsmuligheter og lindring av gamle følelsesmessige sår.

Det er i utgangspunktet tre ulike følelsesmessige tema som synes særlig viktig i et parforhold. Det første temaet er tilknytning og trygghet. Når ting fungerer i et parforhold vil begge parter hovedsakelig føle seg trygg og rolig sammen med den andre. I motsatt fall vil en eller begge av partene føle mye på usikkerhet og redsel for om den andre vil være fysisk og følelsesmessig tilgjengelig.

Det andre følelsesmessige temaet er identitet, noe som handler om mulighet for å påvirke og å bli respektert i parforholdet. Når dette ikke er tilfelle spiller det seg typisk ut gjennom en maktkamp mellom partnerne. Følelsesmessig er partnerne da ofte preget av å ikke føle seg god nok, eller kompetent nok, i den andres øyne. Når temaet identitet er ivaretatt er partnerne preget av å føle seg stolt av den andre, og å føle seg godt likt av hverandre.

Det tredje temaet er attraksjon – det å like og føle seg tiltrukket av den andre. På sitt beste innebærer dette temaet nysgjerrighet for, interesse for og lyst på den andre. Forhold kan ofte fungere uten dette, men vil da som oftest ikke blomstre og i verste fall følelsesmessig bli flatt.