Hva er Emosjonsfokusert Terapi?

Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en behandlingsmetode som gjennom forskning har vist seg effektiv i behandling av flere psykiske vansker. Den mest grunnleggende holdningen i EFT er at det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet. I EFT tenker man at følelser i utgangspunktet er livsviktige indre prosesser som gjennom evolusjon er utviklet for å hjelpe oss til å håndtere livets krav og utfordringer. De hjelper oss til å forholde oss aktivt til våre behov, enten behovet er knyttet til akutt overlevelse, forholde oss til viktige personer i livet, eller å orientere oss i en komplisert sosial verden. Samtidig vet alle at følelser kan være både forvirrende, kaotisk eller oppleves som fastlåste og som alt annet enn til hjelp. Målet med EFT er å sørge for at følelsene til den som søker hjelp blir mer forståelig og håndterlig. Gjennom et bedre forhold til ens egne følelser vil en kunne lindre ens indre smerte og leve mer i tråd med.

Forandring i emosjonsfokusert terapi skjer på flere måter. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for følelser, forstå hva de signaliserer, kunne regulere følelser og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. I tillegg bærer de fleste av oss med seg smertefulle erfaringer fra livet, enten det er fra barndom, ungdomsårene eller som voksen. Noen ganger kan slike sår skape følelsesmessige mønstre som gjør at vi håndterer livet dårligere. I slike tilfeller kan det være behov for enten å lindre eller forandre på slike sår. Mange med slike sår sier til seg selv at det ikke er noe hensikt å gå inn i smerten siden fortiden uansett ikke kan forandres. Det er derimot mye forskning som tyder på at hvordan vi husker fortiden, og hvilke følelser som aktiveres når vi husker fortiden, absolutt er noe som kan forandres. Det er også mye forskning som tyder på at emosjonsfokusert terapi er effektiv i å skape emosjonelle forandringer.

Ønsker du å gå i emosjonsfokusert terapi?

Under EFT-terapeuter i hovedmenyen finner du en oversikt over hvilke psykologer som har videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi, hvilke psykologer som er kvalifisert til å gi terapi til psykologer under utdanning og hvor psykologene er lokalisert. Listen er under utføring og vil bli oppdatert fortløpende.