Hva er emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning?

Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning er forankret i en tro på at foreldre og omsorgspersoner kan være den viktigste helbredende kraften for barn med psykiske eller atferdsmessige vansker. Målet med metoden er å støtte foreldre og omsorgspersoner til å påta seg rollene som aktive agenter i forhold til å reparere og hjelpe barn med hensyn til barnets symptomer - enten de sliter med angst, tvangslidelse, depresjon, spiseforstyrrelser, etc. og til å veilede barna i forhold til å håndtere barns stress, følelser og emosjonelle smerte. Dersom det er hensiktsmessig, blir foreldre og omsorgspersoner også opplært til å reparere følelsesmessige skader i barnets eller familiens fortid, inkludert reparasjon av relasjonen mellom barn og foreldre, uavhengig av barnets alder. Omsorgspersonene kan lære disse ferdighetene og ta på seg disse rollene uavhengig av deres barns motivasjon eller engasjement i profesjonell behandling. Metoden er en livstidstilnærming som kan læres og praktiseres med det enkelte barn, bare omsorgspersonene eller med hele familien.

Essensen av denne typen veiledning er å gi foreldre og omsorgspersoner en betydelig rolle i deres barns vei ut av psykiske vansker, og for å utstyre dem med spesielle ferdigheter for å være mest mulig effektive i denne rollen. Forelesernes rolle vil være å utdanne og støtte terapeuter og omsorgspersoner i å mestre ferdigheter, oppgaver, og de følelsene som er involvert i tre hovedområder:

1 ) Å bli barnas tilfriskningsveiledere: bistå og støtte barn med deres symptomer og mistilpassede atferd.

2 ) Å bli barnas emosjonsveiledere, som vil si å støtte sine barn i forhold til å tilnærme seg, bearbeide og håndtere følelser.

3 ) Å arbeide seg gjennom og finne løsninger knyttet til frykt og hindringer som dukker opp i forbindelse med denne nye og utfordrende måten å møte barnet på. Det siste trinnet er nødvendig når frykt og hindringer forstyrrer foreldre eller omsorgspersoner i å være effektive i denne nye rollen. Veiledningsmetoden kan hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å behandle og arbeide seg gjennom denne frykten i tillegg til å gi ferdighetstrening for å hjelpe foreldrene og omsorgspersonene til å føle seg i stand til å håndtere alle mulige situasjoner.