Veiledning

Den beste måten å videreutvikle sine terapeutiske ferdigheter er gjennom å få veiledning, og den mest virkningsfulle veiledningen får du når du viser video av dine terapiforløp. EFT-ferdigheter dreier seg om at terapeuten må fininnstille sin empati, tilstedeværelse og sin evne til å fange opp og sette ord på terapeutens emosjonelle prosesser. Veiledning i EFT er å finne viktige øyeblikk i terapien hvor en får direkte tilbakemelding på klientens prosess og terapeutens valg.

Veiledningen gis av Dr. Leslie Greenberg, hans kollegaer eller godkjente norske fasilitatorer. For å få godkjent veiledningen som EFT-veiledning må den utføres av kompetente EFT-veiledere som er godkjente av NIEFT, ISEFT eller andre EFT-institutter. Du finner en oversikt over nordiske psykologer her.

I hovedsak vil veiledningen fra Greenberg og hans kanadiske kollegaer foregå over Skype. Alle veiledninger er videobaserte, som vil si at du må ha videopptak av terapi. Dersom terapien ikke foregår på engelsk må den transkriberes eller tekstes på engelsk.

Priser for veiledningstimer fra godkjente norske EFT-veiledere:

Gruppeveiledning: 550,- pr pers, minimum 3 personer, max 4 personer

Individualveiledning: 1350,-

Individualterapi ved IPR: 1350,-

Alle veiledningstimer varer i 45 minutter.

Det er tillatt at all veiledning skjer i grupper.

Obs! Utdanningen er under revisjon og endringer kan forekomme. Dersom du ønsker å melde deg på eller har spørsmål om utdanningen kan du kontakte oss på post@nieft.no

Kravene fra NPF, hva består utdanningen av og hva gjenstår:

NPF sine krav:

160 timer kurs

180 timer veiledning

100 timers egenerfaring

Praksiskrav

Spesialistoppgave

Fellesprogrammet til NPF

Utdanningen består av:

160 timer kurs

58 timer veiledning

70 timer egenerfaring

Hva gjenstår:

0 timer kurs

122 timer EFT-veiledning (Man kan søke NIEFT om å få 60 timer ekvivalent veiledning godkjent)

30 timers EFT-terapi (Man kan søke om å få godkjent ekvivalent opplevelsesbasert terapi)

Praksiskrav (dette må undersøkes via NPF)

Spesialistoppgave (dette må undersøkes via NPF)

Fellesprogrammet til NPF (dette må undersøkes via NPF)

Du kan lese mer om spesialistutdanning her